Tillgänglighet på Opalens webbplats

Ungdomsavdelning, Sundsvalls kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur opalen-sundsvall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilka delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga kan du läsa mer om i avsnittet “Brister”.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla till info@ungisundsvall.se eller ring oss på telefonnummer 060-191262 så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Brister

  • Vi har upptäckt en del problem med felkoder av visning av biofilmer på biosidan,
  • Vissa länktexter är inte tillräckligt beskrivande.
  • Sidans html-kod innehåller viss avsteg från standarden.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Åtgärdsplan

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020 om inget annat angetts.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt verktygen Funkify- simulator för funktionsvariation, tjänsten Web Developer samt analysverktyget Ace it.