Fritidsgården

Opalens fritidsgård är en mötesplats för ungdomar från åk 6 till gymnasiet (12-18 år). Vi har en öppen verksamhet för alla ungdomar oavsett intressen. Hos oss ska alla känna sig välkomna, trygga och delaktiga, alla ska ha möjlighet att påverka aktiviteter och verksamheten i stort, det är ju just dina önskemål och idéer som får vår fritidsgård att utvecklas!

Exempel på vår verksamhet

Cafégrupp – Biljard – Pingis – Lyssna på musik – Teater- Replokal – Projekt – Inspelningsstudio –  Skapande
Resor – Läger – Pyssla – Spela spel – Hänga
Påverkansmöjligheter, det är ni ungdomar som bestämmer vad som ska hända på vår fritidsgård!
Cafégrupp, var med och jobba i vår verksamhet!
Idégrupp, var med och forma vår verksamhet!

I oktober 2019 blev fritidsgårdarna i Sundsvall hbtq-certifierade!
CERTIFIKATET INNEBÄR en bekräftelse på att Fritidsgårdarna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv (begreppet hbtq avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner).

I CERTIFIERINGEN INGÅR BLAND ANNAT att all personal har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.

 

 

qualis


Vår fritidsgård har blivit Qualiscertifierad vilket vi är oerhört stolta över!
Granskarna skriver bland annat;
“Opalens fritidsgård är en mötesplats som håller en god och jämn kvalitet inom både huvud- och stödprocesser. Personalgruppen är välkomnande, kompetent och engagerad. Lokalerna är genomgående trivsamma och anpassas regelbundet efter behov. Personalen arbetar aktivt för att nå de ungdomar som bor i närområdet och deltar i lokala nätverk. Personalgruppen visar stor tillit till varandra och samtalsklimatet dem emellan är gott och präglas av en ömsesidig respekt. Gruppen är van vid att arbeta självständigt och vid att ta ansvar för den dagliga verksamheten. Utifrån verksamhetsbesöket och det material vi granskare tagit del av, kan vi se att verksamheten håller en mycket hög kvalitet i  förhållande till befintliga resurser.”

Vill du veta mer om Qualis kan du klicka på bilden här ovan!

 

Vi lovar
* Ett bra bemötande i en relationsskapande miljö.
* Att vara en mötesplats för områdets ungdomar från 12 år och upp till 18 år.
* Att arbeta med demokrati och påverkan.
* Att kontakta föräldrar eller andra berörda när vi påträffar ungdomar påverkade av alkohol och droger.
* Aktivt arbeta med att ge ungdomarna goda värderingar med respekt för sig själv och andra.

 

Ditt ansvar
* Vi förväntar oss att du som besökare respekterar våra förhållningssätt.
Vi ser gärna att du kommer med feedback och förslag till personalen på vår verksamhet.

 

Vi har nolltolerans mot
* Droger, Alkohol, Tobak och Energidrycker.
* Hot, våld och ovårdat språk.
* Mobbing, rasism, sexuella trakasserier och andra negativa handlingar som uppmärksammas på gården.

 

Opalens förhållningssätt
* Här behandlar vi varandra med respekt
* Alla är lika värda
* Vi arbetar med demokrati och påverkan
* Vi använder oss av ett vårdat språk
* Vi är en drog- och nikotinfri miljö
* Vi dricker inte energidryck inne på gården
* Gårdskort är gratis och behövs för att låna grejer
* Vi tar hand om vår gård och saker
* Vi säger till om något är fel eller orättvist
* Vi har roligt

Öppettider:
Måndag:  16.00-21.00
Tisdag:    16.00-21.00
Onsdag:   16.00-21.00
Fredag:    18.00-23.30

Kontakt:
Tel: 060-19 26 70
Epost

Vi finns även på Facebook.

Här håller vi till:


Visa större karta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *